Connected-enkäten

Vi söker dig som är mellan 25-60 år och har drabbats av cancer de senaste 5 åren, samt är förälder till minst ett minderårigt barn (0-18 år).

Målet med enkätundersökningen är att få förbättrad kunskap om de praktiska, sociala och emotionella påfrestningar som en cancersjukdom kan innebära och därigenom också få insikt i vad för typ av emotionellt och praktiskt stöd som behövs. Denna kunskap kommer vi sedan att använda för att utveckla en psykosocial stödintervention för att möta behoven av stöd. Som ett led i det arbetet kommer vi i denna studie, som vi bjuder in dig att delta i, undersöka vilka faktorer som påverkar psykiskt mående, relationer, familjefunktion och föräldraskap hos vuxna med cancer i olika familjekonstellationer.

Att fylla i enkäten tar ca 20-30 minuter. När du påbörjat enkäten behöver du slutföra den, då det inte går att spara dina svar och återkomma vid ett senare tillfälle.

Som tack för din medverkan erbjuder vi ett presentkort på 200 kr som kan lösas in på GoGift. Presentkortet skickas till din e-postadress inom några veckor efter att du besvarat hela enkäten. 

Du kan läsa mer om enkätundersökningen och vad det innebär att delta i informationsbrevet nedan