Connected-enkäten

Enkäten är nu stängd och går inte att fylla i längre. Du som deltagit kommer efter ett år från att du fyllt i enkäten få ett e-mail om att fylla i uppföljningsenkäten.

Tack till alla som har fyllt i vår enkät och spridit information om den!

VAD ÄR SYFTET MED ENKÄTEN?
Målet med enkätundersökningen är att få förbättrad kunskap om de praktiska, sociala och emotionella påfrestningar som en cancersjukdom kan innebära och därigenom också få insikt i vad för typ av emotionellt och praktiskt stöd som behövs. Denna kunskap kommer vi sedan att använda för att utveckla vår psykosociala stödintervention för att möta behoven av stöd. Som ett led i det arbetet kommer vi i denna studie undersöka vilka faktorer som påverkar psykiskt mående, relationer, familjefunktion och föräldraskap hos vuxna med cancer i olika familjekonstellationer.

VAD HAR NI GJORT?
Vi har tagit fram en enkät tillsammans med våra forskningspartners till föräldrar med cancer, där vi frågat frågor om bland annat familjesituation, fysisk och psykisk hälsa, föräldraskap, relationer och stödbehov. Enkäten har varit öppen mellan den 25/1 2023 och den 31/5 2023 och vi har fått in många svar som vi nu kan ha som underlag för våra analyser. De som fyllt i enkäten kommer att följas upp efter 1, 3 och 5 år för att se om någonting i deras mående och situation har förändrats under den här tiden.

VAD HAR NI FÅTT FÖR RESULTAT?
Resultatet från enkätstudien kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar, här på hemsidan och i andra kanaler. Håll utkik!

Om du vill veta mer om intervjustudien så kan du skicka oss ett mail så berättar vi mer!