Parterapi

Utvärdering av parterapi för cancerpatienter och deras partner

Det finns ingen möjlighet att delta i den här studien just nu, eftersom antalet par har uppnåtts. Resultatet från studien kommer presenteras här på hemsidan och i andra kanaler när studien är genomförd. Tusen tack till alla som visat intresse att vara med!

VAD GÅR DET UT PÅ?
Personer som diagnosticerats med cancer kan drabbas av problem i sin parrelation. Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) är en modern evidensbaserad psykologisk behandling som visat sig vara effektiv för att förbättra både relationskvalitet och individuellt psykologiskt mående. I den här studien ska vi utvärdera om EFT kan hjälpa par där den ena partnern har drabbats av cancer. EFT ges i den här studien online, det vill säga behandlingen sker via videokonferens där man får träffa sin behandlare via datorn.

VILKA ÄR MED?
Det här projektet riktar sig till par där den ena partnern har diagnosticerats med cancer under de senaste fem åren (vid 18-50 års ålder) och som upplever besvär i sin parrelation som de på något sätt kopplar till cancersjukdomen. Vi vänder oss till alla som diagnosticerats med cancer oavsett typ av cancerdiagnos.

Om du vill veta mer om studien är du välkommen att kontakta Lisa Ljungman: lisa.ljungman@kbh.uu.se