Hem

I Sverige diagnostiseras fler än 60 000 personer med cancer varje år och en stor andel av dessa har minderåriga barn. Att drabbas av cancer innebär stora praktiska, sociala och känslomässiga påfrestningar och att samtidigt vara förälder kan göra dessa utmaningar än större.

Ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar föräldrars mående behövs för att kunna underlätta för föräldrar med cancer och deras familjer.

CONNECTED-projektet

CONNECTED-projektet startades 2021 och har som mål att öka kunskapen om psykiskt välmående och familjefunktion hos föräldrar som har cancer och att utveckla ett psykosocialt stödprogram som riktar sig till föräldrar med cancer. Läs mer om projektet här.

Hur kan du bidra med kunskap?

Du kan delta i projektet på två olika sätt just nu:

1. Intervjudeltagare: Vi vill intervjua dig som är föräldrar med cancer för att få en förståelse för hur cancersjukdomen påverkar föräldraskap, familjeliv och psykiskt välmående. Intervjun tar ungefär en timme och kan genomföras via zoom, telefon eller på plats i Uppsala beroende på vad du föredrar. Ingen kommer att kunna veta att du deltar i studien eller vad du berättat, eftersom det du delar med dig av kommer att avidentifieras.

2. Forskningspartner: Vi ser det som viktigt att de som berörs av forskningen också får möjligheter att bidra till den. För att på bästa sätt genomföra projektet vill vi därför involvera en grupp föräldrar med erfarenhet av föräldraskap och cancer som forskningspartners. Att vara forskningspartner innebär att du är med och påverkar forskningsprojektets inriktning och upplägg med dina erfarenheter och din kompetens av att vara förälder och samtidigt ha eller ha haft cancer.

Besöksadress:

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

CONNECTED-projektet genomförs vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala universitet i samarbete med WoMHeR. Projektet finansieras av WoMHerR, Cancerfonden (20 0824 Pj) och Vetenskapsrådet (2020-02080). Intervjustudien i projektet är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten (dnr. 2021-02642). All insamlad data behandlas i enlighet med GDPR.

SwedishEnglish