Hem

I Sverige diagnostiseras fler än 75 000 personer med cancer varje år och en stor andel av dessa har minderåriga barn. Att drabbas av cancer innebär stora praktiska, sociala och känslomässiga påfrestningar och att samtidigt vara förälder kan göra dessa utmaningar än större.

Ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar föräldrars mående behövs för att kunna underlätta för föräldrar med cancer och deras familjer.

CONNECTED-projektet

CONNECTED-projektet startades 2021 och har som mål att öka kunskapen om psykiskt välmående och familjefunktion hos föräldrar som har cancer och att utveckla ett psykosocialt stödprogram som riktar sig till föräldrar med cancer. Läs mer om projektet här.

Hur kan du bidra med kunskap?

Om du vill veta mer om projektet och deltagande kan du även skicka ett mail till oss.

Besöksadress:

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

CONNECTED-projektet genomförs vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala universitet i samarbete med WOMHER. Projektet finansieras av WOMHER, Cancerfonden (20 0824 Pj) och Vetenskapsrådet (2020-02080). Intervjustudien och enkätstudien i projektet är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten (dnr. 2021-02642, 2022-03088-01). All insamlad data behandlas i enlighet med GDPR.